Konferenca računovodij, finančnikov in davčnikov

Ljubljana, 21. november 2018 ob 9.00 uri, Modra dvorana v poslovni stavbi Domus Medica v Ljubljani.

Že leta poslušamo, da moramo vsi zategovati pas, ker smo preveč trošili.

Ampak kdo je res trošil in kdo plačuje ceno za krizo, ki je izbruhnila septembra 2008?

Trošila in zadolževala se je bogataška elita zgornjega enega odstotka, ceno za njeno lakomnost pa plačuje preostalih 99 odstotkov prebivalstva, najbolj od vseh socialno ogroženi, v manjši meri pa tudi srednji razred. Gre za bančno in podjetniško krizo elite, ki je dobro zakamuflirana prešla v krizo javnega dolga. V prvem koraku se je gospodarstvo zalilo z ogromnimi količinami denarja. Ko je balon počil in so bile banke prevelike, da bi jih pustili propasti, je dolgove zasebnih finančnih institucij in velikih podjetij prevzel državni proračun. Zaradi tega je v proračunskih izdatkih zmanjkalo prostora za socialo – za pokojnine, štipendije, socialno podporo za brezposelne. Takšno reševanje krize je pomenilo veliko prerazdelitev od 99 odstotkov prebivalstva v korist enega odstotka bogate elite in s tem povečanje neenakosti v družbi. Zategovanje pasu je samo politična krinka za egoistične interese elite. Kriza javnega dolga je posledica, ne vzrok.

Avtor citata:  dr. Franjo Štiblar

KONFERENCA RAČUNOVODIJ,
FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV,

ki bo v Ljubljani, 21. novembra 2018,
Modra dvorana v poslovni stavbi Domus Medica v Ljubljani.

PREDAVATELJI IN GOSTI
Z vami bodo ugledni gostje in priznani predavatelji.

UVODNA TEMA

Globalne gospodarske krize – kako in kdo jih načrtuje?
“Trošila in zadolževala se je bogataška elita zgornjega enega odstotka, ceno za njeno lakomnost pa je plačalo preostalih 99 odstotkov prebivalstva, najbolj pa socialno ogroženi.”

Citat dr. Franja Štiblarja, predstojnika katedre za pravnoekonomske znanosti Pravne fakultete v Ljubljani

– Glavni sponzor dogodka –