Program

Okvirni program konference

21. november 2018, Konferenca RFD, Modra dvorana

   OTVORITEV KONFERENCE

8:00 – 9:00 Registracija

9:00 – 9:10 Pozdravni in uvodni govor

   PLENARNI DEL 

9:15 – 9:40

Nov evropski pravni okvir o varstvu osebnih podatkov

Predavateljica: dr. Nataša Pirc Musar

9:40 – 10:20

Izvajanje notranjih preiskav – sodelovanje forenzikov in  odvetnikov za uspešne pravdne postopke

Predavatelj: doc. dr. Branko Mayr

10:20 – 11:00

Davčne novosti v l. 2019

Predavateljica: mag. Božena Macarol

11:00 – 11:10 Odmor za kavo

11:10 – 11:40

Predstavitev sistema obveznega in invalidskega zavarovanja z novostmi

Predavatelj: Marijan Papež

11:40 – 12:10

Izplačilo dohodkov iz kapitala- pravni in davčni vidik

Predavatelj: mag. Dejan Petkovič

12:10 – 12:50

Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Predavateljica: Dida Volk

12:50 – 13:20

Varovanje arhivskega in dokumentarnega gradiva v finančno – računovodski službi 

Predavatelji: dr. Vladimir Žumer

13:20 – 14:20 Odmor za kosilo

   POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

   SEKCIJA 1  – Računovodenje pri proračunskih uporabnikih, Klub Domus medica

14:20 – 14:50

Popis sredstev in priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2018 za javni sektor z novostmi

Predavateljica: Majda Gominšek

15:00 – 16:00

Novosti na področju plač v javnem sektorju

Predavatelj: mag. Branko Vidič

16:00 – 16:10 Odmor

16:10 – 16:40

Novosti na področju notranje revizije v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Irena Kumše

16:40 – 17:40

Finančni načrt in program dela za javne zavode na primerih

   SEKCIJA 2 – Računovodenje pri gospodarskih družbah, dvorana Julija

14.20 – 15.00

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

15.20 – 16.00

Vpliv sprememb na področju mednarodnega računovodenja na računovodsko poročanje v Sloveniji

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

16.00 – 16.10 Odmor

16.10 – 16.50

Zmanjševanje stroškov poslovanja skozi zajezitev operativnih izgub in optimizacijo procesov

16.50 – 18.00

Reševanje konfliktov in delo težavnimi osebami

Predavateljica: mag. Nada Mulej