Program

Okvirni program konference

14. november 2019, Konferenca RFD

   OTVORITEV KONFERENCE

8:00 – 9:00 Registracija

9:00 – 9:10 Pozdravni in uvodni govor

   PLENARNI DEL 

9:10 – 9:40

Finančni izzivi iz sveta in Evrope

9:40 – 10:20

Novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2020

10:20 – 11:00

Izvajanje notranjih preiskav – sodelovanje forenzikov in odvetnikov za uspešne pravdne postopke

11:00 – 11:10 Odmor za kavo

11:10 – 11:40

Predstavitev sistema obveznega in invalidskega zavarovanja z novostmi

11:40 – 12:10

Izplačilo dohodkov iz kapitala – pravni in davčni vidik

12:10 – 12:40

Varstvo osebnih podatkov

12:40 – 13:20

Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

13:20 – 14:20 Svečano kosilo

   POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

   SEKCIJA 1  – Računovodenje pri proračunskih uporabnikih

14:20 – 14:50

Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2019 z novostm

15:00 – 15:20

DDV v javnem sektorju

15:20 – 16:00

Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov v javnem sektorju

16:00 – 16:10 Odmor

16:10 – 16:40

Notranja revizija v javnem sektorju

16:40 – 17:40

Finančni načrt in program dela za javne zavode na primerih

   SEKCIJA 2 – Računovodenje pri gospodarskih družbah

14.20 – 15.00

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike

15.20 – 16.00

Vpliv sprememb na področju mednarodnega računovodenja na računovodsko poročanje v Sloveniji

16.00 – 16.10 Odmor

16.10 – 16.50

Zmanjševanje stroškov poslovanja skozi zajezitev operativnih izgub in optimizacijo procesov

16.50 – 18.00

Reševanje konfliktov